Intercity och Rotary verksamhet

Nya medlemmar

Ungdomsutbyte

Aktuella lokala frågor lyfts upp på programmet. Vi följer aktivt med hur Borgås strategi fungerar, hur näringslivet och planeringen fungerar.