Intercity och Rotary verksamhet Nya medlemmar Ungdomsutbyte Aktuella lokala frågor lyfts upp på programmet. Vi följer aktivt med hur Borgås strategi fungerar, hur näringslivet och planeringen fungerar.