Ungdomsutbyte

ungdomsutbyte_logoDen viktigaste verksamhetsformen inom ungdomsutbytet är ettårsutbytet. Under sitt utbytesår får studerande, som vanligtvis åker iväg efter det första året i gymnasiet, en möjlighet att tillbringa ett helt läsår i en skola på motsvarande ungdomsstadium i Europa eller utanför Europa. Eftersom utbytesstuderanden under läsåret bor hos flera värdfamiljer har han utmärkta möjligheter att lära känna ett främmande lands kultur och livsstil. De lokala rotaryklubbarna erbjuder ungdomarna intressanta program och studiebesök till bl.a. industrier och kulturella sevärdheter. Alla klubbmedlemmar ansvarar för att utbytesstuderanden som har mottagits till klubben ska ha det så bra som möjligt. Till rotaryorganisationens målsättning hör att ta väl hand om utbytesstuderanden på ett så individuellt och omhändertagande sätt som möjligt. För studeranden som deltar i ettårsutbytet månar rotaryorganisationen om att trovärdiga värdfamiljer hittas, att resan ordnas så tryggt som möjligt, att skolningstillfällen ordnas innan resan och att studerande får delta i en kort introduktionsperiod i mottagarlandet innan utbytesstuderande placeras i värdfamiljen.

 

För vem?

Ettårsutbytet riktar sig främst till ungdomar i åldern 16-18 år. Mottagarländer kan ha egna åldersbegränsningar, kolla tabellen.  Åldersbegränsningen betyder studentens ålder i början av utbytet. Utbytet börjar i augusti och slutar i juli nästa år.

 

När kan man ansöka?

Ansökningstiden för ettårsutbyte är hösten året innan man tänker resa iväg. Vi kommer att sätta upp en nyhet på vår hemsida då ansökningstiden blir aktuell med mer information.

 

Vi erbjuder

Borgå Rotaryklubb strävar att erbjuda årligen två ungdomar möjligheten att resa iväg på ett ettårsutbyte samtidigt som klubben tar emot två utländska studerande i gengäld. För tillfället har vi en ungdom i Australien (blogg) och en i Brasilien.

 

Mer info

Läs mer om antagningskriterier, ansökningsförfarande samt kostnader på Finlands Rotarys ungdomsutbytessidor.

 

Klubbens kontaktperson

Ungdomsutbytesansvarig Robert Haglund, robert.haglund(at)pp.inet.fi.

 

Utbyteselever berättar om sitt utbytesår

        

 

Årets facebook-grupp